آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.1.6 اندروید و نسخه 1.0.7 آیفون به شرح زیر است:

  

سرویس های همراه پلاس ملت

  1. اضافه نمودن انتقال وجه کارت به کارت از مبدا تمامی بانکها

آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.1.5 اندروید و نسخه 1.0.6 آیفون به شرح زیر است:

  

سرویس های همراه بانک ملت

  1. بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات سامانه