دريافت کليد تبادل

شماره تلفن همراه*   
رمز همراه بانک*   
عبارت امنيتى را باز نويسى کنيد*   
 
    • توجه:
  • رمز دريافتى از شعبه را در اختيار سايرين قرار ندهيد.
  • 2 ساعت پس از دريافت رمز از شعبه مي توانيد کليد تبادل خود را دريافت نماييد.