1. نسخه وب همراه بانک ملت (PWA)
در حال حاضر این خدمت فقط برای سیستم عامل iOS در دسترس می باشد.
2. نسخه همراه بانک ملت قابل نصب برای سیستم عامل iOS
 • جهت دریافت و نصب همراه بانک متناسب با نسخه سیستم عامل iOS تلفن همراه خود به www.iapps.ir یا www.sibapp.com یا www.anardoni.com یا www.sibbank.ir یا www.sibche.com مراجعه فرمائید.
 • جهت پرداخت حق عضویت آی اپس ، می توانید با استفاده از کد تخفیف Mellat از 20 درصد تخفیف برروی تمامی بسته ها بهره مند شوید.
 • جهت پرداخت حق عضویت سیب اپ ، می توانید بدون نیاز به کد تخفیف، از ۱۵ درصد تخفیف بیشتر، تنها با ورود به لینک سیب اپ از این صفحه، بهره‌ مند شوید.
 • جهت پرداخت حق عضویت اناردونی ، می توانید با استفاده از کد تخفیف Mellat از مبلغ 400.000 ریال تخفیف بر روی تمامی بسته ها بهره مند شوید.
 • جهت پرداخت حق عضویت سیب بانک ، می توانید با استفاده از کد تخفیف Mellat بر روی تمامی بسته ها از امکانات این سایت بهره مند شوید.
 • جهت پرداخت حق عضویت سیبچه ، می‌توانید با استفاده از کدتخفیف Mellat از مبلغ 300.000 ریال تخفیف بر روی تمامی بسته‌ها بهره مند شوید.
 • برای دانلود نسخه از مرورگر تلفن همراه استفاده نمایید.
 
نسخه امضای ملت قابل نصب برای سیستم عامل iOS
 • جهت دریافت و نصب امضای ملت متناسب با نسخه سیستم عامل iOS تلفن همراه خود به www.iapps.ir یا www.sibche.com یا www.sibapp.com مراجعه فرمائید.
 • جهت پرداخت حق عضویت آی اپس ، می توانید با استفاده از کد تخفیف Mellat از 20 درصد تخفیف برروی تمامی بسته ها بهره مند شوید.
 • جهت پرداخت حق عضویت سیبچه ، می‌توانید با استفاده از کدتخفیف Mellat از مبلغ 300.000 ریال تخفیف بر روی تمامی بسته‌ها بهره مند شوید.
 • جهت پرداخت حق عضویت سیب اپ ، می توانید بدون نیاز به کد تخفیف، از ۱۵ درصد تخفیف بیشتر، تنها با ورود به لینک سیب اپ از این صفحه، بهره‌ مند شوید.
 • برای دانلود نسخه از مرورگر تلفن همراه استفاده نمایید.